Künye

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi
Şirket Bilgileri
Unvanı:Çakır Televizyon Hizmetleri Prodüksiyon A.Ş.
Logo/Çağrı İşareti:Televizyon (EYmen )
Yayın ortamı:Uydu ortamı
Lisans tipiU-TV
Yayın türü:Genel
Yazışma adresi:Koşuyolu mah. İsmail paşa sokak Edl mimarlık blok no 71 iç kapı no 01 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon ve Faks:0212 700 18 00
İnternet adresi:www.eymentv.net
Kayıtlı e-posta adresi (KEP):cakirtelevizyon@hs03.kep.tr
Genel Müdür
Adı-soyadı:Çoşkun KOÇAKCİGİL
Posta adresi:Koşuyolu mah. İsmail paşa sokak Edl mimarlık blok no 71 iç kapı no 01 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon ve Faks:0212 700 18 00
e-posta adresi:medyailetisim.info@gmail.com
Sorumlu Müdür
Adı-soyadıÇoşkun KOÇAKCİGİL
Posta adresiKoşuyolu mah. İsmail paşa sokak Edl mimarlık blok no 71 iç kapı no 01 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon ve Faks0212 700 18 00
e-posta adresimedyailetisim.info@gmail.com
İzleyici Temsilcisi
Adı-soyadı:Çoşkun KOÇAKCİGİL
Posta adresi:Koşuyolu mah. İsmail paşa sokak Edl mimarlık blok no 71 iç kapı no 01 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon ve Faks:0212 700 18 00
e-posta adresi:medyailetisim.info@gmail.com