Künye

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi
Şirket Bilgileri
Unvanı:Çakır Televizyon Hizmetleri Prodüksiyon A.Ş.
Logo/Çağrı İşareti:Televizyon (EYmen )
Yayın ortamı:Uydu ortamı
Lisans tipiU-TV
Yayın türü:Genel
Yazışma adresi:Yenibosna Merkez mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No185 iç kapı no:01 Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks:0212 700 18 00
İnternet adresi:www.eymentv.net
Kayıtlı e-posta adresi (KEP):cakirtelevizyon@hs03.kep.tr
Genel Müdür
Adı-soyadı:Kazım Girgin
Posta adresi:Yenibosna Merkez mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No185 iç kapı no:01 Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks:0212 700 18 00
e-posta adresi:medyailetisim.info@gmail.com
Sorumlu Müdür
Adı-soyadıKazım Girgin
Posta adresiYenibosna Merkez mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No185 iç kapı no:01 Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks0212 700 18 00
e-posta adresimedyailetisim.info@gmail.com
İzleyici Temsilcisi
Adı-soyadı:Kazım Girgin
Posta adresi:Yenibosna Merkez mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No185 iç kapı no:01 Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks:0212 700 18 00
e-posta adresi:medyailetisim.info@gmail.com